قهوه تانزانیا

قهوه تانزانیا ، تولید قهوه در تانزانیا یکی از جنبه های مهم اقتصادی در این کشور است که بزرگترین محصول صادراتی تانزانیا را نیز شامل می شود .تولید قهوه تانزانیا به بیش از 40.000 تن در سال می رسد . که تقریباً 70 درصد آن قهوه عربیکا و تقریبا 30 درصد آن قهوه ربوستا را شامل می شود .

قهوه تانزانیا ، بهترین قهوه آفریقا

مناطق اصلی رشد قهوه عربیکا و ربوستا در تانزانیا

مناطق اصلی قهوه عربیکا در تانزانیا در شمال کلیمنجارو ، Mbeya  ، Matengo Highlands ، Mbinga ، کوه Usambara ، Iringa ، Morogoro ، Kigoma ، قرار دارد .

منطقه اصلی رشد قهوه ربوستا در  منطقه Bukoba منطقه Kagera است .

اخیرا دو گونه جدید در Tanzania’s Eastern Arc Mountains, Coffea bridsoniae and C. kihansiensis  یافت شده است.

زمان برداشت قهوه در تانزانیا

زمان برداشت به طور سنتی از اکتبر تا فوریه است . (شمال: ژوئیه – دسامبر  ، جنوب: ژوئیه-دسامبر  ، غربی: مه – اکتبر )

قهوه تانزانیا ، بهترین قهوه جهان

حدود 270.000 کارگر تانزانیایی در صنعت قهوه مشغول به فعالیت هستند . 90٪ از کشاورزان قهوه در کشور کشاورزان کوچک هستند.

قهوه جی ، بهترین قهوه کشور تانزانیا

تاریخچه قهوه تانزانیا

قهوه در قرن شانزدهم در منطقه تانزانیا از اتیوپی مدرن معرفی شده است . قهوه به عنوان محرک استفاده می شد . تنها قبیله ای که در آن زمان از لوبیای قهوه استفاده می کرد

قبیله هیا در منطقه Kafgera  مدرن بود این قبیله لوبیای ربوستا را جوش داده و آنها را با گیاهان مختلف بخار داده و بر روی مخلوط به عنوان یک محرک فشرده شده استفاده می کردند .

این قبیله هچنین از این دانه ها به عنوان نوعی ارز استفاده می کردند و رشد و پرورش لوبیای قهوه به شدت توسط رهبران قبیله ای تحت کنترل بوده است .

قهوه تانزانیا ، بهترین قهوه آفریقا

قهوه در هنگام استعمار

استعمار آلمان در تانزانیا در اواخر قرن نوزدهم ، ارزش دانه قهوه را تغییر داد . آلمانی ها قوانین مختلفی را تصویب کردند که کنترل رهبران قبایل را بر کشت محصول بسیار کاهش داده بودند .

و بذر قهوه به طور گسترده ای در دسترس قرار گرفته بود . نوع دیگری از قهوه که دانه قهوه عربیکا بوده است توسط آلمانی ها و با فشار بر فبایل تانزانیا در مناطق کلیمانجارو و تانگا بدست آمد .

به تغییر قانون در این مناطق قبایل  همچون قبیله چاگا به طور کامل به کشت قهوه مشغول شدند .

استعمار بریتانیا

پس از جنگ جهانی اول زمانی که بریتانیا ، تانزانیا را به استعمار خود در آورد ، آنها به سرعت قوانین رشد و پرورش قهوه را تغییر دادند و پرورش قهوه به طور گسترده ای در تانزانیا افزایش یافت .

رشد تولید قهوه در تانزانیا به حدی بود که در سال 1925 به بیش از 6000 تن به ارزش 1.2 میلیون دلار به کشور های دیگر صادر کرد .

اولین تعاونی قهوه در تانزانیا

در همان سال اولین تعاونی قهوه ایجاد شد که به گسترش و کمک به کشاورزان  قهوه می پرداخت . و امروزه صدها تعاونی در این زمینه ایجاد شده است .