دانه قهوه

دانه قهوه ، گیاهی سبزرنگ و با قابلیت پیوند است که در سراسر جهان ، برای اهداف کشاورزی و صنعتی ، کشت می شود در راه تولید و تجارت قهوه ، همچون نفت ، مناقشات و جنگ های بسیاری شکل گرفته است که این امر ، اهمیت تجارت قهوه در جهان را نشان می دهد . از آن روست که قهوه را اکسیر جادویی نامیده اند .

دانه قهوه

انواع دانه قهوه

دانه های قهوه ، از گیاه قهوه به دست می آیند و در دو نوع عربی و ربوستا قابل تفکیک اند . عمده ترین تفاوت های میان قهوه نوع عربی (Arabica) و ربوستا (Robusta) ، در مقدار کافئین آنهاست . در مجموع درصد کافئین نوع عربی ، از 1/1 تا 1/7 درصد و در نوع ربوستا ، بین 2 تا 4/5 درصد است . این اختلاف ریشه در تفاوت های ژنتیکی دارد . نوع عربی ، دارای 44 کروموزوم است ، در حالی که نوع ربوستا 22 کروموزومی است . گیاه ربوستا ، در مقایسه با نوع عربی در برابر هجوم انگل ها مقاومت تر و همچنین از لحاظ طعم و مزه ، تلخ تر و تندتر است .

میوه قهوه

دانه قهوه درون میوه قهوه قرار دارد . میوه قهوه ، از یک گیاه تا گیاه دیگر متفاوت است . به طور کلی رنگ میوه قهوه ، هنگام رسیدن قرمز می شود . با این وجود ، بعضی ها به رنگ زرد و حتی قهوه ای رنگ هستند . ضخامت میوه دانه قهوه ، در حدود 15 میلیمتر است . دانه قهوه در قشر میانی غلاف میوه قرار دارد . معمولاً دو دانه قهوه در هر میوه وجود دارد . به ندرت دیده شده است که در هر میوه قهوه ، 3 دانه قهوه وجود داشته باشد .

 

میوه قهوه ، دانه قهوه

 

میوه قهوه ، دانه قهوه

 

اما گاهی اوقات در هر میوه ، فقط یک دانه قهوه وجود دارد که به نام دانه نخود سبز شناخته می شود .

دانه قهوه یا ساختار اصلی تخم ، توسط یکی از اعضا به نام حلقه درونی میوه ، محافظت می شود که پوسته نامیده می شود.با وجود پوسته درونی ، دانه قهوه دارای پوسته مرغوب دیگری به نام «پوسته نقره ای » می باشد . میانگین اندازه تخم دانه ، 10 میلیمتر و به رنگ سبز روشن است و بیشتر اوقات دارای ته رنگ خاکستری یا آبی یا قهوه ای مایل به قرمز می باشند .

نحوه برداشت قهوه

میوه قهوه پس از رسیدن از درخت می افتد . بیشتر پرورش دهندگان منتظر می مانند تا میوه رسیده از شاخه جدا شود. اما برخی آن را هنگامی که قرمز است می چینند . بیشتر اوقات ، چیدن دانه ها با دست انجام می شود ، به طور کلی ، دانه ها بر اساس نوع رنگ ، اندازه و شکل ظاهری ، ذخیره می شوند و دانه ای نرسیده یا ناقص ، جدا می شوند. به طور نظری ، دانه های رسیده ، دارای گوشتی نرم هستند و مغز دانه به راحتی از آن خارج می شود . ماشین های ساد زیادی وجود دارند که که این کار را انجام می دهند .

در این ماشین ها ، یک ظرف استوانه ای شکل چرخنده وجود دارد که آنقدر دانه را فشار می دهد تا اینکه مغز دانه با فشار خارج می شود . طی این مراحل، دانه ها شسته و خشک  می شوند . در بعضی مناطق برخی دانه ها بر اساس درجه ی کیفی که دارند ، ذخیره می شوند.در بسیاری از کشورها ، این فرآیند ، به طور محلی انجام می شود .

پوست خارجی میوه قهوه عموماً سفت و سخت است و می تواند در برابر رسیدگی و مراقبت ، مقاومت کند . گوشت درونی میوه به طور کلی خمیر مانند است . در یکی دو نوع از گیاهان قهوه گوشت میوه از دانه آن با ارزش تر است . به این دلیل که گوشت میوه حاوی میزان بالایی شکر است و می تواند تخمیر شود و از آن مایع قهوه یا نوعی چای تهیه شود .

میوه قهوه

خشک کردن دانه قهوه

پس از اینکه دانه قهوه با فشار از مغز دانه خارج شد، در یک ماشین دیگر ، قرار داده می شود که در آنجا قسمت پوسته و لزجی دانه ، از بین می رود . این ماشین بسیار دقیق است به طوری که دانه را از هم جدا می کند .به این ترتیب ، دستگاه ، بایستی اندازه پیوسته دانه را بسنجد . بهتر است فرد اقدام کننده ، دانه های هم اندازه ای را در اختیار داشته باشد . به همین دلیل از قبل ، دانه های قهوه را ذخیره می کنند . دانه قهوه ، قبل از مرحله ی ذخیره سازی ، خشک می شود . این کار ، برحسب محیط ، با روش های بسیار ساده ای انجام می شود . بعضی از دانه ها را در معرض هوای آزاد ، در نور خورشید خشک می کنند ، باقی با استفاده از هوای فشرده ی گرم ، در یک ساختمان مخصوص خشک می شوند .

طی فرآیند خشک شدن دانه و انبار کردن دانه های معیوب دارای ترک خوردگی ، حفره سیاهی و حتی دانه های ریشه دار صاف نیز ، جدا می شوند . در این مرحله ، دانه ها به ندرت دور ریخته می شوند . آنها در درجه ای پایین تر از مکان قهوه قرار می گیرند . و با قیمتی کمتر از قیمت جهانی مورد نیاز ، جهت مصارف دیگر عرضه می شوند .

در ازای تقریباً 5 پوند مغز دانه ، 1 پوند دانه قهوه سبز رنگ تولید می شود . هر واحد درخت ، به طور متوسط ، حدود 1 تا 2 پوند دانه های سبز رنگ تولید می کند . می توان گفت که محصولات ، به طور مداوم ، همه زمان ها درو می شوند . یک کارگر ، قادر است تقریباً 25 تا 35 پوند از دانه های قهوه سبز را در یک روز ، بچیند .